mgr Barbara Polek – zarządzanie oświatą, historia, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, (dyrektor szkoły)
mgr Dorota Stańczyk – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii
mgr Renata Mączko – nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, informatyka, bibliotekoznawstwo
mgr Beata Rojek – nauczanie zintegrowane, historia, oligofrenopedagogika
mgr Łukasz Bartkowski- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, trener piłki nożnej
mgr Beata Czuba – język polski, informatyka, sztuka
mgr Małgorzata Majsterkiewicz – matematyka, przyroda
lic. Krystyna Lebryk – wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, zarządzanie oświatą
mgr Małgorzata Lech – język angielski,
mgr Monika Zych-nauczanie zintegrowane
mgr Anna Warchoł – język polski, biologia,geografia-nauczyciel na urlopie
mgr Magdalena Hajduk – fizyka, matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Solarz – chemia, biologia

mgr Ewa Duda-geografia
ks. mgr Mariusz Urbański – religia
Agnieszka Bandyk – woźna
Joanna Pyzdek – woźna
Agata Antoł- wspierająca nauczyciela