mgr Barbara Polek – zarządzanie oświatą, historia, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, wiedza o społeczeństwie (dyrektor szkoły)

 

mgr Dorota Stańczyk – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii

mgr Patrycja Wierzbicka – wychowanie przedszkolne

mgr Renata Mączko – nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, informatyka, bibliotekoznawstwo

mgr Kamilla Wzorek – nauczanie zintegrowane, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łukasz Bartkowski- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, trener piłki nożnej

mgr Beata Czuba – język polski, informatyka, plastyka, muzyka

mgr Małgorzata Lech – język angielski, oligofrenopedagogika

mgr Monika Zych – nauczanie zintegrowane

mgr Anna Warchoł – język polski, biologia, geografia

mgr Magdalena Hajduk -matematyka

mgr Wojciech Niemiec – fizyka, 

mgr Małgorzata Solarz – chemia, przyroda

mgr Uruszla Dudek – technika

mgr Przemysław Tajchner – język niemiecki, koło turystyczne

mgr Katarzyna Osika – historia

ks. mgr Marcin Łazarz – religia

ks. mgr Stanisław Stec – religia

Agnieszka Bandyk – pomoc administracyjna
Jolanta Pyzdek – woźna
Teresa Stefańska – woźna