mgr Barbara Polek – zarządzanie oświatą, historia, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika, (dyrektor szkoły)

 

mgr Dorota Stańczyk – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii

mgr Renata Mączko – nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne, informatyka, bibliotekoznawstwo

lic. Kamila Wzorek – nauczanie zintegrowane,

mgr Łukasz Bartkowski- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, trener piłki nożnej

mgr Beata Czuba – język polski, informatyka, sztuka

mgr Małgorzata Majsterkiewicz – matematyka, przyroda

lic. Krystyna Lebryk – wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, zarządzanie oświatą

mgr Małgorzata Lech – język angielski, oligofrenopedagogika

mgr Monika Zych-nauczanie zintegrowane

mgr Anna Warchoł – język polski, biologia, geografia

mgr Magdalena Hajduk – fizyka, matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Solarz – chemia, biologia

mgr Uruszla Dudek – technika

mgr Joanna Lernat – Łazarek – język niemiecki

ks. mgr Mariusz Urbański – religia

ks. mgr Stanisław Stec – religia

Agnieszka Bandyk – woźna
Jolanta Pyzdek – woźna
Agata Antoł- wspierająca nauczyciela