Szkoła realizuje projekt unijny:
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
działanie : 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie : 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: Modernizacja oddziału przedszkolnego w Piotrkowicach
Okres realizacji: od 1 września 20114 do 31 grudnia 2014 r.
Szkoła otrzymała kwotę: 87 270,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na realizację 3 zadań: organizację placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie.
Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Piotrkowicach poprzez jego wyposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.12.2014 r

Program FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH-konkurs FIO 2016


Rodzaj zadania publicznego: 2 Aktywne społeczeństwo
Numer i nazwa kierunku działania: 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej
Strefa pożytku publicznego: 15) wypoczynku dzieci i młodzieży
Tytuł zadania
Moc pozytywnej energii”- Aktywnie spędzamy czas w Dąbrowce Tuchowskiej, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej i Piotrkowicach.
w okresie od 01.05.2016 do 30.11.2016 (zadanie jednoroczne)
W formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Cel główny projektu:integracja dzieci z rożnych miejscowości, integracja międzypokoleniowa oraz wzmacnianie więzi społecznych, przez różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie EDUKACJA DROGA DO SUKCESU
Wycieczka do Zakopanego/a>