Przewodnicząca: Jadwiga Kita
Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Adamus
Skarbnik: Sylwia Ciszek