Odnowienie  drogi historycznej przy kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Piotrkowicach. Operacja w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ realizowanego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w Tuchowie, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH