Skład samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodniczący szkoły: Jakub Bandyk
Zastępca przewodniczącego: Justyna Prokop