Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrkowicach
Piotrkowice 7
33-170 Tuchów
REGON: 384262194
NIP: 8731456055

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrkowicach
Piotrkowice 7
33-170 Tuchów
REGON: 122640877
NIP: 8731456055

Publiczne Przedszkole „Polak Mały” w Piotrkowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrkowicach
Piotrkowice 7
33-170 Tuchów
REGON: 384084255
NIP: 8731456055

Dyrektor: Barbara Polek
tel. 14 652 04 09
sppiotrkowice@op.pl