1. Biblioteka czynna jest w każdy dzień tygodnia.

2.W klasach 4 – 8 bibliotekarz powołuje łączników bibliotecznych.

3.Każdy łącznik biblioteczny zbiera zapotrzebowanie na książki w swojej klasie, następnie przekazuje zamówienie bibliotekarzowi.

4.Bibliotekarz realizuje zamówienie, wkłada książki do reklamówek opisanych symbolem ucznia np.: IV, 1 oznacza pierwszego ucznia klasy czwartej.

5.Następnie bibliotekarz przekazuje książki łącznikowi, który wręcza je wskazanym osobom.

6.Uczniowie oddają książki zapakowane w reklamówkach i podobnie opisane przez łączników do wyznaczonego miejsca (plac pod schodami na dolnym korytarzu).

7.Po oddaniu książki odbywają dwudniową kwarantannę.

8Klasy młodsze obsługuje bibliotekarz – sam zbiera zamówienie i przynosi książki.

9.Młodsze dzieci zwracają książki w tych samych reklamówkach składając je  w wyznaczonym miejscu (plac pod schodami na dolnym korytarzu).

10.Lektury możemy trzymać w miarę potrzeb, a pozostałe książki zwracamy w ciągu dwóch tygodni.