Z wielką radością i dumą informujemy, że uczniowie naszej szkoły znaleźli się na liście zwycięzców! https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/documents/Lista_Zwyciezcow-Powietrze.pdf . Łącznie do konkursu przystąpiło 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac konkursowych. Dzień ogłoszenia wyników okazał się szczęśliwy dla klasy II, która znalazła się w gronie 400 nagrodzonych klas w Polsce. Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu lekcji dotyczących wybranego żywiołu natury na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie projektu, udokumentowaniu i opisaniu tych zajęć oraz przesłaniu indywidualnych prac plastycznych dzieci, inspirowanych żywiołami przyrody. Serdecznie dziękujemy komisji konkursowej za wyróżnienie naszych działań. Drugoklasiści otrzymali nagrody, certyfikaty oraz pamiątkowe dyplomy za udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym.

Monika Zych