Wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 25 – 27 maj 2021 r.

PrzedmiotWynik Procentowy
Szkoły
Wynik procentowy
Polska
Stanin
Język Polski60%60%5
Matematyka72%47%9
Język Angielski86%66%8

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9.

Gratulacje Uczniom i Nauczycielom za wytężoną pracę, która przyniosła takie efekty.