Klasa pierwsza otrzymała kamizelki odblaskowe oraz cały zestaw kolorowych odblasków! Od teraz dzieci będą dobrze widoczne na drodze!

Odblaski dla dzieci przekazała nam Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.

Bardzo dziękujemy!

Kamila Wzorek