Wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 24 – 26 maj 2022 r.

Każdego roku mamy powody do dumy po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasistów. Nasi uczniowie po raz kolejny uplasowali się w czołówce szkół w naszej gminie osiągając wyniki powyżej średniej krajowej ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

PrzedmiotWynik Procentowy
Szkoły
Wynik procentowy
Polska
Stanin
Język Polski66%60%7
Matematyka73%58%8
Język Angielski77%68%7

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9.

Najwyższe wyniki w naszej szkole ( powyżej 90%) otrzymali:

Patryk Lebryk 100% j. angielski

Szymon Turaj 100% j. angielski

Szymon Turaj 96% matematyka

Kamila Patyk 96% j.angielski

Nadia Chochołowicz 93% j.angielski

Szymon Więcek 92% matematyka

Nadia Chochołowicz 92% matematyka

Oliwia Kulig 92% matematyka

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za owocną pracę. Życzymy kolejnych sukcesów w dalszej edukacji!!!