TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PIOTRKOWICACH 2023/24


PRZEDSZKOLE

1. Do 8 marca 2023 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych

2. Od 1 marca do 31 marca 2023r.  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

3.  8 kwietnia  2023r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

4. Od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2023 r. – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola

5. 6 maja 2023 r.– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

6. Od 9 maja do 18 czerwca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły sp-piotrkowice.pl , w przedszkolu lub w kancelariiDEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA „POLAK MAŁY”