Uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Leon” to wspaniałe wydarzenie, które może wpłynąć pozytywnie na rozwój uczniów i ich umiejętności matematycznych. To także okazja do zdobycia doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi w trakcie rozwiązywania zadań na różnych poziomach trudności. Konkurs wymagał myślenia analitycznego, logicznego rozumowania, umiejętności szybkiego i precyzyjnego działania oraz koncentracji. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w rozwiązywanie zadań i podejmowali wyzwania z zapałem i determinacją. Wielu z nich odkryło swoje ukryte talenty matematyczne, a inni rozwijali swoje już istniejące umiejętności.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w późniejszym czasie, co było dla uczniów momentem napięcia i oczekiwania. Gratulujemy wysokich wyników!