Wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 14 – 16 maj 2024 r.

Każdego roku mamy powody do dumy po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasistów. Nasi uczniowie po raz kolejny uplasowali się w czołówce szkół w naszej gminie osiągając wyniki powyżej średniej krajowej ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

PrzedmiotWynik Procentowy
Szkoły
Wynik procentowy
Polska
Stanin
Język Polski64%61%6
Matematyka78%52%8
Język Angielski75%66%7

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9.

Najwyższe wyniki w naszej szkole (powyżej 90%) otrzymali:

Patryk Bednarz 98% j.angielski

Aleksandra Bryg 98% j.angielski

Patryk Bołoz 96% matematyka

Aleksandra Bryg 96% matematyka

Patryk Bołoz 93% j.angielski

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za owocną pracę. Życzymy kolejnych sukcesów 🙂