Wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

PrzedmiotWynik Procentowy
Szkoły
Wynik procentowy
Polska
Stanin
Język Polski62%59%6
Matematyka65%46%8
Język Angielski60%54%7

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9.

Gratulacje Uczniom i Nauczycielom za wytężoną pracę, która przyniosła takie efekty.

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest w dniach 25-27 maja 2021 r.