Przedszkole ” Polak Mały” w Piotrkowicach przyłączyło się do akcji charytatywnej ” Dzielimy się posiłkiem”. Rodzice z dużym zaangażowaniem włączyli się w świąteczną pomoc. Zebrane produkty przekazano do kościoła parafialnego .,a członkinie Caritas rozdzieliły je między potrzebujących z naszej parafii. Koordynatorami akcji byli wychowawcy przedszkola i radny Młodzieżowej Rady Gminy z naszej szkoły. Dziękujemy.

Krystyna Lebryk