Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie.

Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, opanował technikę kierowania rowerem.

Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem tych lekcji był egzamin na kartę rowerową.

 W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomością znaków drogowych, umiejętnością rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pomocy przedlekarskiej oraz znać podstawowe wyposażenie roweru. 

W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze na zaplanowanym torze jazdy z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Gratulujemy sukcesu i życzmy bezpiecznych podróży