TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PIOTRKOWICACH 2021/22

PRZEDSZKOLE

1. Do 14 marca – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych

2. Od 15 marca do 10  kwietnia  – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022;

3. 14 kwietnia godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

4. Od 15 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 15:00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola

5. 6 maja godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

6. Od 7 maja do 18 czerwca 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca

                                                         KLASA I

  1. Od 15 marca do 10 kwietnia –zapisy do klasy I
  2. 14 kwietnia- podanie do wiadomości listy uczniów

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły sp-piotrkowice.pl , w przedszkolu lub w kancelarii

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA „POLAK MAŁY”

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA w roku szkolnym 2021/2022